Materialet er beregnet til daginstitutioner og skoler på alle klassetrin.
Det dansk-mexicanske samarbejde handler også om erfaringsudveksling og gensidig inspiration indenfor undervisningsområdet.
Indholdet bliver løbende suppleret efterhånden som det færdiggøres.

Sange, danse, rim og remser er et selvstændigt projekt.
Det er et fælles dansk-mexicansk projekt, hvor sangene og dansene med tiden vil blive samlet i en fælles sangbog.

Indsamlingen og udvælgelsen foretages sammen med børnehaver, skoler og privatpersoner.

Spil og lignende er medtaget så man også blot kan bruge materialet "for sjov".

Pozuelo skole, Chiapas